Tid for oppussing: 5 tips til hvordan du øker salgsverdien

Den siste tiden har vi sett flere tegn på at boligmarkedet er i ferd med å kjøle seg ned, der blant annet prisveksten i Oslo området har stagnert. Hvorvidt dette signaliserer begynnelsen på en langvarig utvikling, er ikke lett å si – men det kan ha stor betydning for de som ønsker å selge boligen sin.

Derfor blir det viktigere å ta grep på egenhånd, hvis målet er å øke boligens verdi – sett gjennom både takstmannen og kjøperens øyne. Oppussing kan nemlig hjelpe deg oppnå en langt høyere pris på det åpne marked, gitt at det gjøres på riktig måte.

Vi har samlet inn 5 tips til deg som ønsker å pusse opp, og du finner mer informasjon om hvert punkt nedenfor:

1 # Har boligen egen utleieenhet?

Å tilrettelegge for egen hybel eller leilighet kan være kostbart, og særlig i de tilfellene hvor det krever installasjon av nytt avløp for vann og kloakk. Våtrom og kjøkken driver i tillegg opp kostnadene på slike prosjekter, der prislappen fort kan overstige 100 000 kroner. Av den grunn er ikke dette et tiltak som passer for alle som ønsker å pusse opp, men heller en mulighet man burde gripe i utvalgte tilfeller.

Mange boligeiere sitter i dag på eiendom som allerede er ferdig seksjonert, med egne enheter for vann og kloakk. Særlig når det kommer til nyere boliger er det vanlig å se slike løsninger, der sluk og vann er installert i kjeller eller andre ‘ubenyttede’ seksjoner. I noen tilfeller kan man også avgrense deler av boligen, og konvertere den nye delen til egen utleieenhet.

Muligheten for utleie kan heve prisen på boligen med hundretusenvis av kroner – med gode grunner. Den som kjøper boligen vil få en tilnærmet fast inntektskilde som dekker store deler av det månedlige terminbeløpet (avdrag pluss renter). Ikke for å glemme at inntekter ved utleie er skattefritt så fremt man oppfyller kravet til arealutnyttelse.

Før du gyver løs på et slikt prosjekt er det viktig å undersøke kommunens regelverk, og hvorvidt den påtenkte enheten oppfyller alle øvrige krav i regelverket. Det finnes blant annet særregler for hvor stor lysflate boligen må ha, samt krav til rømningsveier og takhøyde.

# 2 Prioriter overflater med lyse farger

Det lønner seg å fokusere på oppussing av vegger, tak og gulv når du først skal sette i gang. Ved salg av bolig handler det om å gjøre den så attraktiv som mulig, både innvendig og utvendig. Nedenfor finner du en liste over noen av de grepene du kan ta:

  • Slip ned gulvflater
  • Male vegger og tak både utvendig og innvendig
  • Fokuser på lister og andre “uferdige” deler av boligen
  • Sørg for at boligarealet har god belysning

Når du skal pusse opp er det smart å bruke lyse farger, ettersom det skaper et inntrykk av større rom og areal i boligen. Derfor blir det også lettere å selge, da potensielle kjøpere vil få et bedre inntrykk ved visning. Vær også oppmerksom på uferdige deler av boligen, slik som lister, dørkarmer og lignende som fortsatt mangler maling. Små detaljer som dette er med på å heve kjøperens inntrykk, samt størrelsen på budene du mottar.

# 3 Sjekk om du kan få tilskudd

I Norge finnes det flere ulike tilskuddsordninger, både på statlig og fylkeskommunalt nivå. Mange av disse er knyttet til energieffektiviserende tiltak; slik som installasjon av varmepumper og lignende.

Andre tilskuddsordninger er rettet opp mot mer miljøvennlige tiltak, der fjerning av oljekjel og oljetank er et godt eksempel. I skrivende stund kan du få refundert opp til 25 prosent av kostnadene, med en grense på 10 000 kroner. Refusjonen inkluderer moms, og utbetales av ENOVA, som er et myndighetsorgan eid av Olje og Energidepartementet. Et annet tiltak du kan vurdere er installasjon av såkalte “solfangere”, der ENOVA gir tilskudd på inntil 15 000 kroner.

Gjennom miljøvennlige tiltak og offentlige subsidier kan du øke salgsverdien på boligen betraktelig, enda det ikke kan regnes som noen garanti.

# 4 Kjøp ny peis

Eiendomsmeglere har lagt merke til ett moment som bidrar til å heve salgsprisen på boligen, og det er peisen. I følge noen meglere kan det være snakk om en verdiøkning på hele 100 000 kroner, om ikke mer – avhengig av omstendighetene. Å investere i en ny peis er riktignok ikke billig, og det gjelder å kjøpe en peis med attraktivt estetisk utseende. For å finansiere kjøp av ny ildplass/peis kan du vurdere å ta opp et forbrukslån, såfremt du får et akseptabelt rentenivå. Du kan finne mer info om lånerente hos forbrukslån.no

Det stopper heller ikke der, da du også kan måtte installere ny pipe for å avlede røyken. Her gjelder det å ha alle godkjenninger på plass, samt å forhøre seg med plan og bygningsetaten i den byen man bor. I noen tettbygde strøk finnes det egne særreguleringer for røykutslipp som man er nødt til å vite om. En ny peis kan fort koste titusenvis av kroner, men kan føre med seg en dobbel avkastning, gitt at den faller i smak hos kjøper.

# 5 Puss opp badet

Blant de mest kostbare tiltakene du kan gjøre, ligger oppussing av badet helt på topp. Her kreves det at arbeidet utføres av faglærte, slik som rørlegger og flislegger. Å pusse opp badet kan fort føre med seg en kostnad på 150-200 000 kroner, avhengig av størrelse og innhold.

Derimot er det også en viktig del av boligens salgsprospekt, og noe kjøpere ofte fokuserer på. Avhengig av hvilken megler man snakker med, virker det til å være unison enighet omkring verdien av et nytt bad. Noen mener det kan heve verdien på boligen med hundretusenvis av kroner, uten at det finnes noen enkel fasit.